Før du poster

Inden du begynder at skrive dine egne emner, er det vigtigt at du forstår systemet. Især interne links!

For at alle siderne ikke bare kommer til at ligge tilfældigt, er det vigtigt at lægge dem i kategorier. Hvis du går ind under Index oppe i højre hjørne, kan du se den struktur vi har bygget siderne op med. Måden dette gøres, er ved at bruge interne links.

Når du skal lave en ny side, for eksempel dennne side, skal du lave et link til den. Siden her, ligger under kategorien “Hjælp”(hjaelp), og linket til den er: “hjaelp:for_du_poster”. Hvis man vil lave en underkategori af denne, gøres det sådan: “hjaelp:for_du_poster:nyt_emne”


Tips:
Når du har en adresse, du vil lave til et internt link, er der en knap til det i toppen (∞). Ellers kan du også skrive 2 firkantede paranteser rundt om det ([ [tekst] ] dog uden mellemrum!)

Et link til en side hvor der ikke er skrevet noget, er rød med en stiplet linje under. Det betyder faktisk, at siden ikke eksistere endnu.
Hvis du ved, at der ER skrevet noget, har du skrevet stien forkert!

Hvis du har skrevet et link, men vil ændre den tekst der står (I stedet for adressen på siden) skal du skrive en | efter adressen, og så teksten. For eksempel fører begge disse links til denne side:
“hjaelp:for_du_poster” = for_du_poster
“hjaelp:for_du_poster|Før du poster!” = Før du Poster!

hjaelp/for_du_poster.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0