Builders War

Status: Almost finished - Need cleanup!

Builders War projektet er lige nu på pause. Der er ikke meget mere der kan tilføjes af indhold. Det eneste der mangler er en god rengøring og optimering, som jeg ikke lige har tid til

Builders War 1.2b (Newest version)
Builders War Lan Demo 1.0

maps/maps/bw.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0