Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

maps:maps:magic [2009/12/03 10:31]
trucker
maps:maps:magic [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Magic ====== +====== Magic ======  
-{{  :maps:nomap.gif|}} +{{  :maps:nomap.gif|}}  
-**Status:** Standby\\ +**Status:** Standby\\  
- +  
-Et projekt der opstod en kedelig torsdag, på 7. etage af et hotel i udkanten af Rom. Alt vi skulle den dag var blevet aflyst, så vi sad 3 mand (Og en Jørgen Ole) på værelset og stenede Magic Kort...\\ +Et projekt der opstod en kedelig torsdag, på 7. etage af et hotel i udkanten af Rom. Alt vi skulle den dag var blevet aflyst, så vi sad 3 mand (Og en Jørgen Ole) på værelset og stenede Magic Kort...\\  
- +  
-Af det udsprang ideen til min Magic kort map. Jeg er kommet et stykke med den, men gik i stå igen. Jeg har overvejet at genoptage arbejdet med den, når jeg lige får noget tid.\\ +Af det udsprang ideen til min Magic kort map. Jeg er kommet et stykke med den, men gik i stå igen. Jeg har overvejet at genoptage arbejdet med den, når jeg lige får noget tid.\\  
- +  
 +
  
maps/maps/magic.1259832668.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0