Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

project:dice_rollers:start [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Terninger / Dice ======  
 +  
 +Jeg har haft lavet nogle programmer til at rulle med terninger, fx til at lave starts til en rollespils karakter.\\  
 +Hvis der er nogle der har ideer, så kom endelig med dem.  
 +  
 +  
 +===== D20 Attribute Roller =====  
 +== Version 0.6 ==  
 +Skal have set på algoritmen, da jeg synes det er et ret lavt gennemsnit den giver. Men måske er det bare i sammenligning med Kasper...\\  
 +{{:project:dice_rollers:d20_attributeroller0.6.rar|}}
project/dice_rollers/start.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0