Terninger / Dice

Jeg har haft lavet nogle programmer til at rulle med terninger, fx til at lave starts til en rollespils karakter.
Hvis der er nogle der har ideer, så kom endelig med dem.

D20 Attribute Roller

Version 0.6

Skal have set på algoritmen, da jeg synes det er et ret lavt gennemsnit den giver. Men måske er det bare i sammenligning med Kasper…
d20_attributeroller0.6.rar

project/dice_rollers/start.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0