Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

project:maps:start [2009/09/17 10:06]
yankee
project:maps:start [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Game Maps ====== +====== Game Maps ======  
-Vi har i clanen flere gange lavet vores egne maps til forskellige spil. Især YankeeDoodle har lavet mange, med hjælp fra resten af clanen.\\ +Vi har i clanen flere gange lavet vores egne maps til forskellige spil. Især YankeeDoodle har lavet mange, med hjælp fra resten af clanen.\\  
-Her inde vil vi poste vores forskellige maps, som er klar til test eller som er helt færdige. +Her inde vil vi poste vores forskellige maps, som er klar til test eller som er helt færdige.  
- +  
- +  
-===== Warcraft 3 TFT maps ===== +===== Warcraft 3 TFT maps =====  
-De fleste af wc3 map projekterne er på pause for tiden. Jeg mangler nogle klare mål med hvad mine maps skal gå d på, og mangler hjælp til at lave dem. Dog skal følgende link lige opdateres, hvilket jeg gør snarest. --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2009/09/16 15:39// +De fleste af wc3 map projekterne er på pause for tiden. Jeg mangler nogle klare mål med hvad mine maps skal gå d på, og mangler hjælp til at lave dem. Dog skal følgende link lige opdateres, hvilket jeg gør snarest. --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2009/09/16 15:39//  
-  * [[http://www.daimi.au.dk/~u071252/liste.xml|Yankee's WC3 maps]] +  * [[http://www.daimi.au.dk/~u071252/liste.xml|Yankee's WC3 maps]]  
- +  
-===== Synergi Maps ===== +===== Synergi Maps =====  
-Synergi er et coop mod til HalfLife 2, som jeg håber vi kan få fornøjelse af til Lan og over nettet. +Synergi er et coop mod til HalfLife 2, som jeg håber vi kan få fornøjelse af til Lan og over nettet.  
- +  
-  * "[[http://synergymod.net/|Link til synergi mod...]]" +  * "[[http://synergymod.net/|Link til synergi mod...]]"  
- +  
-Første map: Info kommer senere. +Første map: Info kommer senere.  
- --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2009/09/16 15:39//+ --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2009/09/16 15:39//
  
project/maps/start.1253174810.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0