Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

project:optimizer:start [2009/12/19 22:18]
yankee
project:optimizer:start [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Computer Optimizer ====== +====== Computer Optimizer ======  
-  * Dette program mangler stadig et navn hvis du har et godt et så, kontakt mig  --- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2009/09/02 18:20// +  * Dette program mangler stadig et navn hvis du har et godt et så, kontakt mig  --- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2009/09/02 18:20//  
-\\ +\\  
-  * Dette program er rettet i mod gamer og folk som sider på en computer som ikke har så mange ressourcer at arbejde med, og som godt vil have alt unødigt som køre i baggrunden slået fra. +  * Dette program er rettet i mod gamer og folk som sider på en computer som ikke har så mange ressourcer at arbejde med, og som godt vil have alt unødigt som køre i baggrunden slået fra.  
-  * Programmet går ind og stoppe services og programmer som man ikke har brug for, som bare ligger i baggrunden og sluger ram uden at gøre noget, når man spiller. +  * Programmet går ind og stoppe services og programmer som man ikke har brug for, som bare ligger i baggrunden og sluger ram uden at gøre noget, når man spiller.  
-  * Alle programmer og services som bliver stoppet, starter op igen når computren bliver genstarted, så programmet fortager ikke endringer på selve maskinen. +  * Alle programmer og services som bliver stoppet, starter op igen når computren bliver genstarted, så programmet fortager ikke endringer på selve maskinen.  
- +  
-===== Downloade ===== +===== Downloade =====  
-  * Get the last update: {{:project:optimizer:service_stop_and_app_stop_beta_0.0.1.05.zip|version 0.0.1.05 Beta}} +  * Get the last update: {{:project:optimizer:service_stop_and_app_stop_beta_0.0.1.05.zip|version 0.0.1.05 Beta}}  
- +  
-===== Contribute ===== +===== Contribute =====  
-Vi ville være meget glade hvis folk vil lave en liste af de processer og services de har kørende på deres computere, og sender dem til os. Vi bringer her en guide til at lave denne liste, ganske automatisk. Der skal kun hentes nogle microsoft programmer, og gemmes en fil med noget kode:\\ +Vi ville være meget glade hvis folk vil lave en liste af de processer og services de har kørende på deres computere, og sender dem til os. Vi bringer her en guide til at lave denne liste, ganske automatisk. Der skal kun hentes nogle microsoft programmer, og gemmes en fil med noget kode:\\  
- +  
-  * Hvis du vil lave en liste over de programmer og service som køre på computeren kan du bruge PsTools fra microsft, og et batch script som vi har lavet. +  * Hvis du vil lave en liste over de programmer og service som køre på computeren kan du bruge PsTools fra microsft, og et batch script som vi har lavet.  
-    - Hent og exstrct den et sted du ønsker. [[http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx|PsTools]] +    - Hent og exstrct den et sted du ønsker. [[http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896649.aspx|PsTools]]  
-    - Bag efter open notepad og kopir det neder ståne script ind i dokumented og gem den som en .Bat fil +    - Bag efter open notepad og kopir det neder ståne script ind i dokumented og gem den som en .Bat fil  
-    - Lig batch filen ind i den mappe hvor du har exstracted PStools fillerne og kør filen, den vil så lave en fil ved navn List-%USERNAME%-%date%.txt +    - Lig batch filen ind i den mappe hvor du har exstracted PStools fillerne og kør filen, den vil så lave en fil ved navn List-%USERNAME%-%date%.txt  
-<code dos> +<code dos>  
-set v_name= List-%USERNAME%-%v_date%.txt +set v_name= List-%USERNAME%-%v_date%.txt  
-set v_date= %date% /T +set v_date= %date% /T  
-set v_time= %time% /T +set v_time= %time% /T  
-echo ########### > %v_name% +echo ########### > %v_name%  
-echo # User : %USERNAME% >> %v_name% +echo # User : %USERNAME% >> %v_name%  
-echo # Date & time : %v_date% %v_time% >> %v_name% +echo # Date & time : %v_date% %v_time% >> %v_name%  
-echo # Info about %computername%: >> %v_name% +echo # Info about %computername%: >> %v_name%  
-echo # Operating System = %OS% >> %v_name% +echo # Operating System = %OS% >> %v_name%  
-echo # Operating Version = %var% >> %v_name% +echo # Operating Version = %var% >> %v_name%  
-echo # Number of Processors = %number_of_processors% >> %v_name% +echo # Number of Processors = %number_of_processors% >> %v_name%  
-echo # Processor level = %processor_level% >> %v_name% +echo # Processor level = %processor_level% >> %v_name%  
-echo # Processor architecture = %processor_architecture% >> %v_name% +echo # Processor architecture = %processor_architecture% >> %v_name%  
-echo # Processor General = %processor_identifier% >> %v_name% +echo # Processor General = %processor_identifier% >> %v_name%  
-echo ########### >> %v_name% +echo ########### >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-echo ########### >> %v_name% +echo ########### >> %v_name%  
-echo #pslist   # >> %v_name% +echo #pslist   # >> %v_name%  
-echo ########### >> %v_name% +echo ########### >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-pslist.exe >> %v_name% +pslist.exe >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-echo ########### >> %v_name% +echo ########### >> %v_name%  
-echo #psservice# >> %v_name% +echo #psservice# >> %v_name%  
-echo ########### >> %v_name% +echo ########### >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-echo. >> %v_name% +echo. >> %v_name%  
-psservice.exe >> %v_name% +psservice.exe >> %v_name%  
-</code> +</code>  
- +  
-===== Development ===== +===== Development =====  
-  * [[project:optimizer:development:start|Development Intent Only]] +  * [[project:optimizer:development:start|Development Intent Only]]  
- +  
-==== In Development ==== +==== In Development ====  
-  * Version 0.0.1.06 (35% Done) +  * Version 0.0.1.06 (35% Done)  
-  * GUI inteface (0% Done) +  * GUI inteface (0% Done)  
-  * Permanent stop services (0% Done) +  * Permanent stop services (0% Done)  
-  * Process list sorting (25% Done) +  * Process list sorting (25% Done)  
- +  
-==== known bugs ==== +==== known bugs ====  
 +
  
project/optimizer/start.1261257500.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0