Design GUI

Her vil vi diskuter og kommer med udkast til GUI hvordan vi kunne forstille os at GUI ville komme til at se ud.

Lars

Udkast 1

project/rpg/design_gui.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0