Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

project:rpgdb:datebase [2010/07/19 21:25]
yankee
project:rpgdb:datebase [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Database Design ====== +====== Database Design ======  
-Her er ide til hvordan databasen skal se ud.\\ +Her er ide til hvordan databasen skal se ud.\\  
-Og hvad den skal indeholde. +Og hvad den skal indeholde.  
-{{:project:rpgdb:database.zip|}} +{{:project:rpgdb:database.zip|}}  
- +  
-===== Database ===== +===== Database =====  
-==== SQL/Access ==== +==== SQL/Access ====  
- +  
-  * tblTekst +  * tblTekst  
-    * fldID +    * fldID  
-    * fldTitle +    * fldTitle  
-    * fldTekst +    * fldTekst  
-    * fldTags +    * fldTags  
-Indholder alle anslag som man laver, \\ +Indholder alle anslag som man laver, \\  
-samt de tags som høre til den givet tekst.\\ +samt de tags som høre til den givet tekst.\\  
-Tilføjet titel felt fldTitle  --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2010/07/19 21:24// +Tilføjet titel felt fldTitle  --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2010/07/19 21:24//  
- +  
- +  
-  * tblBilleder +  * tblBilleder  
-    * fldID +    * fldID  
-    * fldUrl +    * fldUrl  
-    * fldTekst_id +    * fldTekst_id  
-Indholder alle links til de billeder filer,\\ +Indholder alle links til de billeder filer,\\  
-samt et "id" til hvilken tekst de høre til.  +samt et "id" til hvilken tekst de høre til.   
- +  
-  * tblTags +  * tblTags  
-    * fldID +    * fldID  
-    * fldTags +    * fldTags  
-    * fldSubTag_id +    * fldSubTag_id  
-Indholder alle de tags som man har customice. \\ +Indholder alle de tags som man har customice. \\  
-samt det tags "id" som de høre under. +samt det tags "id" som de høre under.  
- +  
- +  
-==== XML ==== +==== XML ====  
-<code XML> +<code XML>  
-  <dataitem if="00110011"> +  <dataitem if="00110011">  
-    <text>Blablabla, alt det tekst du gerne vil have, blablalba</text> +    <text>Blablabla, alt det tekst du gerne vil have, blablalba</text>  
-    <tags>npc, human, rogue, osv</tags>  +    <tags>npc, human, rogue, osv</tags>   
-  </dataitem> +  </dataitem>  
-</code> +</code>  
-\\ +\\  
-Og hvad nu hvis det er Items, planter, eller info om familier?  --- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2010/05/17 12:08// \\ +Og hvad nu hvis det er Items, planter, eller info om familier?  --- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2010/05/17 12:08// \\  
-Så tilføjer vi flere linjer. Det der var bare eksempler. Familie-navn kan tilføjes som en attribut (Som name allerede er) og items kan tilføjes i en liste ligesom billeder --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2010/05/17 13:03// \\ +Så tilføjer vi flere linjer. Det der var bare eksempler. Familie-navn kan tilføjes som en attribut (Som name allerede er) og items kan tilføjes i en liste ligesom billeder --- //[[ovlesen@jubii.dk|Ø]] 2010/05/17 13:03// \\  
-tror vi misforstår hianden, eller så kan jeg bare ikke se din store pladen 8-o \\ +tror vi misforstår hianden, eller så kan jeg bare ikke se din store pladen 8-o \\  
-Min tanke var at database var ligesom en ".txt" fil hvor der bare er "tags" og billeder linket til den.  --- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2010/05/17 13:37//  +Min tanke var at database var ligesom en ".txt" fil hvor der bare er "tags" og billeder linket til den.  --- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2010/05/17 13:37//   
- +  
-===== Udtræk/Søg i database ===== +===== Udtræk/Søg i database =====  
- +  
-==== Java/XML ==== +==== Java/XML ====  
- +  
-Det her er ca hvordan det skal opbygges i java. Det er skrevet i pseudokode. +Det her er ca hvordan det skal opbygges i java. Det er skrevet i pseudokode.  
- +  
-<code pseudo> +<code pseudo>  
-for each element "Person" +for each element "Person"  
-    String name = "Person attribute name" +    String name = "Person attribute name"  
-    String gender = "Person attribute gender" +    String gender = "Person attribute gender"  
-    String race = "Person attribute rece" +    String race = "Person attribute rece"  
-     +      
-    String locations = "Element Locations" +    String locations = "Element Locations"  
-    String bio = "Element bio" +    String bio = "Element bio"  
- +  
-    ArrayList imagesList = new ArrayList() +    ArrayList imagesList = new ArrayList()  
-     +      
-    imagesElement = "Element images" +    imagesElement = "Element images"  
-    for each "element" in imagesElement +    for each "element" in imagesElement  
-      imagesList.add("element") +      imagesList.add("element")  
- +  
-    Create new Person P(name, gender, race, locations, bio, imagesList);+    Create new Person P(name, gender, race, locations, bio, imagesList);
 </code> </code>
project/rpgdb/datebase.1279567524.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0