Database Design

Her er ide til hvordan databasen skal se ud.
Og hvad den skal indeholde. database.zip

Database

SQL/Access

 • tblTekst
  • fldID
  • fldTitle
  • fldTekst
  • fldTags

Indholder alle anslag som man laver,
samt de tags som høre til den givet tekst.
Tilføjet titel felt fldTitle — Ø 2010/07/19 21:24

 • tblBilleder
  • fldID
  • fldUrl
  • fldTekst_id

Indholder alle links til de billeder filer,
samt et “id” til hvilken tekst de høre til.

 • tblTags
  • fldID
  • fldTags
  • fldSubTag_id

Indholder alle de tags som man har customice.
samt det tags “id” som de høre under.

XML

 <dataitem if="00110011">
  <text>Blablabla, alt det tekst du gerne vil have, blablalba</text>
  <tags>npc, human, rogue, osv</tags> 
 </dataitem>


Og hvad nu hvis det er Items, planter, eller info om familier? — Lars 2010/05/17 12:08
Så tilføjer vi flere linjer. Det der var bare eksempler. Familie-navn kan tilføjes som en attribut (Som name allerede er) og items kan tilføjes i en liste ligesom billeder — Ø 2010/05/17 13:03
tror vi misforstår hianden, eller så kan jeg bare ikke se din store pladen 8-o
Min tanke var at database var ligesom en ”.txt” fil hvor der bare er “tags” og billeder linket til den. — Lars 2010/05/17 13:37

Udtræk/Søg i database

Java/XML

Det her er ca hvordan det skal opbygges i java. Det er skrevet i pseudokode.

for each element "Person"
  String name = "Person attribute name"
  String gender = "Person attribute gender"
  String race = "Person attribute rece"
 
  String locations = "Element Locations"
  String bio = "Element bio"
 
  ArrayList imagesList = new ArrayList()
 
  imagesElement = "Element images"
  for each "element" in imagesElement
   imagesList.add("element")
 
  Create new Person P(name, gender, race, locations, bio, imagesList);
project/rpgdb/datebase.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0