Readme fil under opbygning. — Lars 2011/03/22 12:22

 RPG-Database Version 0.2.3
  Binary distribution for Java platforms
======================================================================
Copyright 20010-2011 Shokoboyz

This program is made for helping RPG players keeping track of all info
from ingame.

Executable files included in the release:
  RPG-Database:      RPG-Database.jar  

Read Me
========================
  First time running guide

Befor running this program the first time.
========================
  1. Move the DB from ./DB/Database.mdb to ./Database.mdb

First time running til program.
========================
  - Run "RPG-Database.jar"

Requirements:
========================
  - The software is coded in java so it requires at least java ver 6.24 install.

Your support ensures we can add more new features and fix more bugs,
making RPG-Database a better software for you. Thank you in advance!

+--------------------------------------------------------------------+
Please visit the project homepage at the following URL for more info:

  http://www.wiki.shokoboyz.dk/doku.php?id=project:rpgdb
+--------------------------------------------------------------------+

* Change log: 0.2.4
========================
 - # 
 * Rettet Data Vinduet så den ikke sætter html tags rundt om teksten efter den gemmer
 * Ændret dialogen der dukker op når man lukker et vindue med gemt data. Nu spørger den om man vil gemme, inden der lukkes.
  Knapperne er nu "YES", "NO" og "Cancel".
 * Rettet slet dialogen så den ikke længere, ved sletning fra data vindue, skriver "Are you sure you wish to delete "null"?",
  men skriver det rigtige navn på emnet man er ved at slette.
 - #

* Change log: 0.2.2
========================
 - # 
 * Fjernet Alfabetisk sorterig af tags på grund af bug.
 - #

* Change log: 0.2.2
========================

 - #
 * Ny versions nummerering!
 * Linjeskift i søgeresultater, der tidligere alle blev vist, er erstattet af mellemrum så hvert resultat holder sig på en linje.
 * Store ændringer med Data Vinduer (Ændret fra JPanel/JDialog til JFrame)
 * Data Vinduerne kan nu resizes så felterne følger med.
 * Data Vinduer har fået deres egen plads i menu linjen når programmet er åbent.
 * Data Vinduer bliver nu lukket når artiklen de viser, bliver slettet (Dette har tidligere virket, men skulle rettes til den nye JFrame)
 * Teksten der bliver søgt efter, bliver nu highlightet i de fundne resultater.
 * Hver anden linje i resultaterne har en lidt anderledes farve, for at gøre det nemmere at overskue.
 * Tidligere opdaterede søgningen kun for hvert andet tegn man skrev ind og var derfor et tegn bagude i forhold til det man skrev. Dette er nu rettet.
 * Feltet under "Edit Tags" der viser alle tags, er nu blevet meget større.
 * "Delete tag" sletter nu det tag der var markeret, da knappen blev trykket på.
 * Vise hvor mange søgeresultater der er.
 * Tags vises alfabetisk.
 * Flyttet eksempel database over i ny mappe.
 * Lavet Readme fil.
 - #
project/rpgdb/readme.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0