Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:cosmoseria:players:aramil [2009/09/24 10:12]
yankee
rpg:cosmoseria:players:aramil [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Aramil ====== +====== Aramil ======  
-**Character name:** __Aramil__ \\ +**Character name:** __Aramil__ \\  
-**Age:** __18 Human/72 Eladrin__ \\ +**Age:** __18 Human/72 Eladrin__ \\  
-**Race** __[[rpg:cosmoseria:races:eladrin|Eladrin]]__\\ **Size** __M__\\ **Gender** __Male__ \\ +**Race** __[[rpg:cosmoseria:races:eladrin|Eladrin]]__\\ **Size** __M__\\ **Gender** __Male__ \\  
-**Alignment** __Neutral__\\ **Height** __1,70__\\ **Weight** __60kg__ \\ +**Alignment** __Neutral__\\ **Height** __1,70__\\ **Weight** __60kg__ \\  
- +  
-===== Events ===== +===== Events =====  
-Hans ellers normale gåpåmod er blevet svækket betydeligt efter nogle uhældige situationer. +Hans ellers normale gåpåmod er blevet svækket betydeligt efter nogle uhældige situationer.  
-  * Efter at have samlet en tilfældig bog op i den fælles opholdsstue, blev hans sind angrebet af bogens mørke kræfter. (Bøger er farlige!) +  * Efter at have samlet en tilfældig bog op i den fælles opholdsstue, blev hans sind angrebet af bogens mørke kræfter. (Bøger er farlige!)  
-  * Selv samme eftermiddag som bog uheldet, kommer han til af nysgerihed, at lege lidt med en illusion, hvilket ender med at han bliver trukket gennem en væg, ind i et fængsel. Fængslet leder videre til nogle skumle kloakker med lysende slim. OG en stor rød lysende sten der så meget farlig ud. +  * Selv samme eftermiddag som bog uheldet, kommer han til af nysgerihed, at lege lidt med en illusion, hvilket ender med at han bliver trukket gennem en væg, ind i et fængsel. Fængslet leder videre til nogle skumle kloakker med lysende slim. OG en stor rød lysende sten der så meget farlig ud.  
 +
  
rpg/cosmoseria/players/aramil.1253779967.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0