Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:scenarie2:characters:alex [2010/03/31 20:54]
yankee
rpg:starwars:scenarie2:characters:alex [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Alex ====== +====== Alex ======  
-**Character name:** __Alex ??__ \\ +**Character name:** __Alex ??__ \\  
-**Age:** __17 år__ \\ +**Age:** __17 år__ \\  
-**Race** __[[rpg:starwars:universet:races:human]]__\\ **Size** __M__\\ **Gender** __male__ \\ +**Race** __[[rpg:starwars:universet:races:human]]__\\ **Size** __M__\\ **Gender** __male__ \\  
-**Height** __M__\\ **Weight** __??kg__ \\ **Eyes** __Dark purpal__ \\ +**Height** __M__\\ **Weight** __??kg__ \\ **Eyes** __Dark purpal__ \\  
-**Class** __4__ [[rpg:starwars:universet:classes:Jedi Guardian]]\\ +**Class** __4__ [[rpg:starwars:universet:classes:Jedi Guardian]]\\  
- +  
-===== Background ===== +===== Background =====  
-''__**ER IKKE LAVET FÆRDIG OG ÆNDRINGER VIL SKE!**__'' +''__**ER IKKE LAVET FÆRDIG OG ÆNDRINGER VIL SKE!**__''  
- +  
-Alex har til bragt det meste at sin barndom med sin stedfar, som arbejdet som pilot på et mindre fragtskib. \\ +Alex har til bragt det meste at sin barndom med sin stedfar, som arbejdet som pilot på et mindre fragtskib. \\  
-Alex kendte ikke sine forælder men ved dog at han er fra Naboo. \\+Alex kendte ikke sine forælder men ved dog at han er fra Naboo. \\
  
rpg/starwars/scenarie2/characters/alex.1270061693.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0