Alex

Character name: Alex ??
Age: 17 år
Race human
Size M
Gender male
Height M
Weight ??kg
Eyes Dark purpal
Class 4 Jedi Guardian

Background

ER IKKE LAVET FÆRDIG OG ÆNDRINGER VIL SKE!

Alex har til bragt det meste at sin barndom med sin stedfar, som arbejdet som pilot på et mindre fragtskib.
Alex kendte ikke sine forælder men ved dog at han er fra Naboo.

rpg/starwars/scenarie2/characters/alex.txt · Last modified: 2018/02/19 19:28 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0