Force Systemet

Der kommer store ændringer til force systemet. Faktisk bliver det lavet helt om. Jeg har ikke bestemet mig helt for det endnu, men skriver det jeg er kommet frem til, ind her.

Her vil jeg lave et overblik over systemet. Jeg har valgt at sætte de fleste force feats sammen til 5 kategorier. Hver kategori dækker så over en række skills. Både skills fra det rigtige system, og nogle jeg selv har fundet på:

Feats Skills den dækker over Beskrivelse
Force Sight Farsight, Precognition Alt der handler om at se i tiden, eller andre steder i nutiden. GM'en kan også give hints eller andet gennem denne evne.
Affect Mind Mind Trick, Mind Link, Telepathy, Empathy Kommunikation direkte mellem sind. Bruges også som det traditionelle “Mind Trick” og andet lignende.
Manipulate PhysicalMove object, Grip, Force Hide Alt hvad der eksistere fysisk, kan påvirkes med kraften. Man kan flytte, skubbe, knuse og meget andet.
Manipulate EnergyLightning, Drain, Absorb force/energy Energi kan også manipuleres med kraften. Lyn fra andre Force users, eller endda blaster skud kan absorberes.
“Force Body”Heal Self, Heal other, Trance, Meditation, Enhance Ability Kroppen er i direkte forbindelse med kraften. Derfor kan man blandt andet heale sig selv eller andre. Meditation og trancer går også under denne kategori.
Kombinationer Skills
Force Jump Force Body/Manipulate Physical Force Jump kan udføres på forskellige måder. Man kan forøge styrken i sin krop, for at hoppe højere/længere, eller man kan “Kaste” sig selv afsted med Manipulate Physical. En kombination kan også bruges.
Force Speed Force Body/Manipulate Physical Ligesom med Jump, kan man forbedre sin egen krop med kraften, eller skubbe sig selv fremad med kraften. En kombination vil ofte give det bedste resultat.
Battle Meditation Force body(Enhance Ability) + Affect Mind(Mind link)Ved at sætte sit sind sammen med andres kan man forbedre koordination på alle medlemmerne. Hvis dette kombineres med Enhance Ability, vil det også forbedre den valgte fysiske ability. Virker også på ikke-force users.

Meningen er, at der ikke skal være en skill for hver mulig brug af kraften. Det synes jeg er umuligt og tåbeligt. I stedet er der nogle overordnede skills som kan “bøjes” til at gøre andre ting. Derfor kan i vælge en skill og forklare hvad i vil med den. Eksempel:

“Jeg bruger Absorb Energy til at fange det lyn han kaster, og forsøger at absorbere det.”

GM: “Da dit skill er højt nok, absorbere du den og genoplader 2 force points” - (Antal Force points ikke fastsat endnu).


Her er en liste af præ-definerede skills, som har en nogenlunde velbeskrevet effekt. Ud fra dem, kan man så lave andre effekter.

For hver Rank man vil sætte i en force skill, kræver det 2 skill points (Da der nu er 10 skills, i stedet for 20 og man får samme antal skillpoints).

Alle force users får 1d4 Force points per level, + den af deres int og wisdom der er højst. Force skills bruger af disse force points, men hvis man løber tør bliver ens vitality (Hitpoints) brugt i stedet.

Feat Skill Liste Beskrivelse
Force SightForce Sence Du kan bevist søge i kraften. Der kan ses i fortid, fremtid og nutid. DC og effekt ukendt.
Force SightPrecognition Du kan få forvarsler om farer eller andre vigtige begivenheder. GM kan også give hints gennem den. Passiv.
Affect MindMind LinkDu kobler dit sind sammen med en eller flere andres. Med dette link kan du øge koordinationen mellem alle link-medlemmer eller hurtigt udveksle information og følelser.
Affect MindTelepathyDækker over alle former for kommunikation mellem dit sind og et andet. Du kan mærke andre sinds tilstædeværelse, udforske andres sind, eller sætte en barriere op omkring dit.
Manip. EnergyDischargeDu kan udlade energi, for eksempel i form af lyn.
Manip. EnergyAbsorbDu kan absorbere en mængde energi fra kraften eller andre kilder (Fx Blaster skud). Lav skill udligner bare energien så dens effekt forsvinder, mens højere skill kan absorbere noget af den og genoplade force points.
Manip. PhysicalEnhance AbilityDu kan forøge et væsens fysiske egenskaber (Str eller dex).
Gøres dette succesfuldt sammen med et Mind Link påvirker det alle link-medlemmer.
Manip. PhysicalMove ObjectDu forsøger at flytte et objekt med kraften. Både vægten og kompleksiteten af flytningen har en betydning for sværhedsgraden.
Force BodyHealKraften bruges til at forøge kroppens egen healing process i et bestemt område. Evnen kan også bruges på andre måder, som for eksempel at trække gift ud af kroppen.
Force BodyHealing TranceDu kan lægge en anden person eller dig selv i en healende trance. I denne trance er kroppen i en kraftig dvale, der bruger meget lidt energi, men samtidig healer hele kroppen. Et opvågnings-ord kan blive valgt, som kan vægge personen fra dvalen.

Jeg har fjernet nogle af de evner jeg ellers tidligere har skrevet op. De er alle stadig mulige, men bare gennem andre abilities, som giver flere muligheder. Alle de fjernede kan findes her: Removed

Force Systemet v2

Efter at have afprøvet systemet, synes vi det vil være nemmere, at reducere antallet af skills, endnu en gang.

Derfor bliver skills slået sammen to og to, til den over kategori de har, altså det feat der representere dem.


Feats bliver nu lavet om til en specialisering indenfor et område.

Skill Beskrivelse

Skill Liste v2 Beskrivelse
Force Sence Denne evne omhandler alt syn gennem kraften, fortid, nutid og fremtid. Den fungere både passivt, aktivt og gennem GM'en. DC og effekt ?.
Telepathy Dækker over alle former for kommunikation mellem dit sind og et andet. Du kan mærke andre sinds tilstædeværelse, udforske andres sind, eller sætte en barriere op omkring dit.
Energy Manipulation med energi af alle former. Absorbere, sende lyn, lave et kraftfælt osv.
Physical Alt manipulation med fysiske objekter. Ofte i forbindelse med at flytte ting. Kan også indgå i Enhance Ability, hvor man hjælper et væsens fysiske bevægelser.
Body Kraften bruges til at påvirke et væsens krop. Man kan Heale, lægge i trance, øge kroppens egne evner, men også påvirke kroppen negativt.

Kombi-Skills

For at få den ønskede effekt fra sine skills, skal man ofte kombinere de skills man har. Man vælger selv hvilke skills man vil kombinere, for at opnå den ønskede effekt.

Gamemasteren må bedømme om kombinationen kommer til at virke, hvis der rulles højt nok. Alt efter hvor ofte karakteren har prøvet denne kombination før, eller måske har lavet mange lignende kombinationer, bliver rolls bedømt forskelligt (Igen af GM).

Generelt kan man sige at ved de to, eller flere, rolls der skal laves, er det den laveste fællesnavner der tæller. Altså hvis man bruger Physical og body, og roller 10 og 18, så er det 10 der tæller.

Force Feats

Force feats representere force evner, som karakteren er blevet rigtig god til. Kombinations skills som en karakter er blevet rigtig god til, og har øvet meget, kan blive givet som et Feat til karakteren.

Når en karakter har fået et kombi-skill som feat, er det ikke længere det laveste roll der tæller, men gennemsnittet. Så hvis man bruger Physical og body, og roller 10 og 18, så bliver det samlet 14. (10+18=28 … 28/2 = 14).

Da disse feats bliver uddelt af GM'en, er der givet udtryk for at han/hun mener at karakteren kan bruge evnen, og at evnen fungere. Derfor skal man ikke bekymre sig om, om GM'en synes den kan bruges i de fleste situationer.

rpg/starwars/scenarie2/force.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0