Removed Force Skills

Affect MindConceal presenceDu forsøger at gemme dig for andres bevidsthed. Både Force Users og normale væsner vil simpelthen ikke opfatte dig.
Manip. EnergyDrainDu kan dræne energi fra forskellige kilder. Kraften kan drænes fra levende væsner, eller energi kan drænes fra andre ting. Energien bruges til at genoplade sine force points. Lavt skill kan kun dræne fra levende kilder, mens højere skill kan fra strøm eller endda energi skjold.
Manip. PhysicalForce HideDu forsøger at gemme et objekt med kraften. Dette gøres ved at bøje lyset omkring den, så det virker somom man ser direkte igennem den. Kræver konstant påvirkning.
Manip. PhysicalGripDu kan tage fat om et organ på et levende væsen, hvilket traditionelt bruges til at kvæle en person. Man kan også flytte/kaste væsner, men der anbefales det at bruge Move Object.
Force BodyHeal SelfKraften bruges til at forøge kroppens egen healing process i et bestemt område. Evnen kan også bruges på andre måder, som for eksempel at trække gift ud af kroppen.
Force BodyHeal OtherFungere ligesom Heal self, men bare på et andet væsen. Dette skyldes at man ikke har samme forbindelse med en anden krop end ens egen.
rpg/starwars/scenarie2/force/removed.txt · Last modified: 2018/02/19 19:28 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0