Space Flight!

Denne del håber jeg bliver en vigtig del af mine rollespil. Jeg vil gerne give flyvningen noget mere spænding og mening, i stedet for “I flyver fra A til B. Det tager 2 dage. Hvad laver i imens?”

Flyvning og navigation

Vektor
attack-vector.jpg En vektor er den matematiske definition af en pil… En vektor er “En linje med en retning og en længde”. i 2D er de forholdsvist simple (Bare rolig, i skal ikke til at regne dem ud) men ude i rummet er de i 3D.
Det vektorer bruges til i det her sammenhæng, er at angive skibes kurs. Angrebs-vektor, indflyvnings-vektor osv. Disse er bare et udtryk for, et start sted, en retning, en hastighed og hvad formålet er.

I Rollespillet vil de blive brugt som udtryk, og skal ikke regnes eller have tal på. Vi kan beskrive dem og tegne dem hvis vi vil. Ellers er det bare indforstået at spillerens karakter forstår dem.

Hyperrum/normalrum
Normalrummet er som navnet nok antyder, det normale rum man flyver rundt i. Her flyver skibe rundt ved hjælp af deres sub-light motoere. I normal rummet er alle naturkræfter, tid og alt andet, som vi kender det.

Hyperrummet er ikke, at man bevæger sig ignnem normal-rummet meget hurtigt, men at man faktisk befinder sig i et parallelt univers. Her er afstandene kortere end i normal rummet, og radio kommunikation er generelt umuligt. Simple beskeder kan sendes, men der er for meget forstyrrelse til andet.
Meget andet ved man ikke om hyper rummet, og det er derfor meget uforudsigeligt. Selvom man er i hyperrummet, kan man dog godt ramme planeter og andet. Derfor er næsten alle *navicomputere udstyret med en tyngdekraft-afbryder, der slår hypermotoren fra når man kommer for tæt på et tyngdefelt.

Navicomputer
Navicomputeren er en speciel computer, der bruges til at udregne ruter gennem hyperrummet. Uden denne skal udregningerne gøres manuelt (Hvilket tager lang tid og er svært) eller af en astromech droide. Uden disse udregninger, er der større chance for at blive pulveriseret, end at nå frem til et tilfældigt sted i live… Da Rummet hele tiden er i bevægelse, kan tidligere udregninger ikke genbruges.

Kamp

Formationer

  • A-Wing Manøvren
  • Pilehoved Formation

Systemer, våben og muligheder

Våben positioner
På fightere og mange Freightere sidder de fleste våben foran på skibet. Disse skibe er små, hurtige og manøvredygtige og det er derfor nemmest at skyde direkte fremad i den retning man flyver.

Freightere og lidt større skibe har nogle mange manuelt styrrede “Turrets” rundt omkring på skroget, som kan dreje og skyde i forskellige retninger. Nogle har også mindre ikke-manuelt styrrede Turrets, der selv kan skyde, eller styrres fra et panel.

Frigats er så store at det ikke vil hjælpe at have fikserede våben forest på skibet, da det vil tage en evighed at dreje efter sit mål. Derfor er der Automatiske Turrets og Turbolaser Turrets placeret rundt omkring på skibet. Der er også Missil affyrings stationer rundt omkring på de fleste skibe, som kan sende flere forskellige Missiler afsted.
Der er på nogle Frigatter også monteret Tractor Beams, der kan låse måndre skibe fast og trække dem hen mod Frigatten.

Capital Ships er ligesom Frigats beplantet med automatiske våben, hele vejen rundt på skibet. Der er også placeret Tractor Beams til at fange fjentlige skibe, eller hente fragt/vragdele eller andet ind.

rpg/starwars/scenarie2/space_flight.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0