Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:jedi [2009/09/09 20:02]
yankee
rpg:starwars:universet:jedi [2018/02/19 19:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Om Jedi's ====== +====== Om Jedi's ======  
- +  
- +  
- +  
- +  
- +  
-===== The Jedi Code ===== +===== The Jedi Code =====  
-Jedi kodexet, er et set regler og retlingslinjer for en Jedi's handlinger og opførsel.  +Jedi kodexet, er et set regler og retlingslinjer for en Jedi's handlinger og opførsel.   
-=== Den gamle === +=== Den gamle ===  
-Den mest kendte del, er et mantra på 5 linjer som ofte bliver refereret til som "The Jedi Code". Den ældste version man kender, er følgende:\\ +Den mest kendte del, er et mantra på 5 linjer som ofte bliver refereret til som "The Jedi Code". Den ældste version man kender, er følgende:\\  
-//Emotion, yet peace.//\\ +//Emotion, yet peace.//\\  
-//Ignorance, yet knowledge.//\\ +//Ignorance, yet knowledge.//\\  
-//Passion, yet serenity.//\\ +//Passion, yet serenity.//\\  
-//Chaos, yet harmony.//\\ +//Chaos, yet harmony.//\\  
-//Death, yet the Force.//\\ +//Death, yet the Force.//\\  
- +  
-=== Den Kendte === +=== Den Kendte ===  
-Senere blev den skrevet om til den mere kendte:\\ +Senere blev den skrevet om til den mere kendte:\\  
-//There is no emotion, there is peace.//\\ +//There is no emotion, there is peace.//\\  
-//There is no ignorance, there is knowledge.//\\ +//There is no ignorance, there is knowledge.//\\  
-//There is no passion, there is serenity.//\\ +//There is no passion, there is serenity.//\\  
-//(There is no chaos, there is harmony.)(*)//\\ +//(There is no chaos, there is harmony.)(*)//\\  
-//There is no death, there is the Force.//\\ +//There is no death, there is the Force.//\\  
-* (I nogle versioner er denne linje ikke med)\\ +* (I nogle versioner er denne linje ikke med)\\  
- +  
-=== Den Nye === +=== Den Nye ===  
-[[rpg:starwars:scenarie2:npc:Luke Skywalker]] skriver den igen om da han har oprettet sit akademi, da han ikke synes den beskriver en Jedi's formål rigtigt:\\ +[[rpg:starwars:scenarie2:npc:Luke Skywalker]] skriver den igen om da han har oprettet sit akademi, da han ikke synes den beskriver en Jedi's formål rigtigt:\\  
-//Jedi are the guardians of peace in the galaxy.//\\ +//Jedi are the guardians of peace in the galaxy.//\\  
-//Jedi use their powers to defend and to protect.//\\ +//Jedi use their powers to defend and to protect.//\\  
-//Jedi respect all life, in any form.//\\ +//Jedi respect all life, in any form.//\\  
-//Jedi serve others rather than ruling over them, for the good of the galaxy.//\\ +//Jedi serve others rather than ruling over them, for the good of the galaxy.//\\  
-//Jedi seek to improve themselves through knowledge and training.//\\+//Jedi seek to improve themselves through knowledge and training.//\\
  
rpg/starwars/universet/jedi.1252519321.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0