Om Jedi's

The Jedi Code

Jedi kodexet, er et set regler og retlingslinjer for en Jedi's handlinger og opførsel.

Den gamle

Den mest kendte del, er et mantra på 5 linjer som ofte bliver refereret til som “The Jedi Code”. Den ældste version man kender, er følgende:
Emotion, yet peace.
Ignorance, yet knowledge.
Passion, yet serenity.
Chaos, yet harmony.
Death, yet the Force.

Den Kendte

Senere blev den skrevet om til den mere kendte:
There is no emotion, there is peace.
There is no ignorance, there is knowledge.
There is no passion, there is serenity.
(There is no chaos, there is harmony.)(*)
There is no death, there is the Force.
* (I nogle versioner er denne linje ikke med)

Den Nye

Luke Skywalker skriver den igen om da han har oprettet sit akademi, da han ikke synes den beskriver en Jedi's formål rigtigt:
Jedi are the guardians of peace in the galaxy.
Jedi use their powers to defend and to protect.
Jedi respect all life, in any form.
Jedi serve others rather than ruling over them, for the good of the galaxy.
Jedi seek to improve themselves through knowledge and training.

rpg/starwars/universet/jedi.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0