Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:places:jedi_academy [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jedi Akademiet ======
 +
 +Luke Skywalkers Jedi Akademi, placeret på planeten Yavin4.
 +
 +
 +
 +Hovedbygningen består af [[rpg:starwars:universet:places:great_tempel|Det store Massassi tempel]], som tidligere var brugt som oprørenes base under krigen mod emperiet. Det var fra denne base de angreb den første Dødsstjerne, og ødelage den.\\
 +Templet er senere blevet ombygget, til et Akademi for Jedi.
  
rpg/starwars/universet/places/jedi_academy.txt · Last modified: 2018/02/19 19:28 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0