Droiders Opbygning

Der findes uendeligt mange droide modeller, og de er bygget på vidt forskellige måder. Dog er der nogle træk som de fleste droider har til fælles.

Droide Klassifikationer

Droider kan opdeles i kategorier efter deres størrelse og funktion. Der er 5 “grader” af droider.

 • 1. Grad - En første grads droide, er mobile computere. De er gode til beregninger og er oftest meget specialiserede.
 • 2. Grad - En anden grads droide, findes oftest indenfor engineering og mekanik. Astromech droider (Som R2D2) er anden grads droider.
 • 3. Grad - En tredie grads droide, er mest lavet til sociele sammenhæng, eller i enkelte tilfælde som controllers til komplekse systemer. Protokol og informations droider er af 3. grad.
 • 4. Grad - En fjerde grads droide, er en militær eller sikkerheds droide. Battledroids, guard droids og andre lignende er af 4. grad, og er ofte intelligente og komplicerede.
 • 5. Grad - En femte grads droide, bruges til fysisk arbejde. De er billige, pålidelige og simple. Flytning, læsning, konstruktion og lignende er arbejde for en femte grads droide.

Hardware

Obligatoriske dele

 • Droid Processor(Droid Brain) - Kan betegnes som doridens int score.
 • Locomotion (Bevægelse) - Der er 5 Kategorier af bevægelse: Gående, Kørende, svævende, flyvende og stationære.
Droid SpeedForhindringForhindringOverfladeOverflade
Type ModeratStorSlemtMeget slemt
Gående x3/4 x1/2 x1/2 x1/4
Kørende x1/2 x1/4 x1/4 -
svævende x3/4 x1/2 x1/2 x1/4
Flyvende - x3/4 - -
Stationære - - - -
 • Strømkilde/Batteri - Droider kører på strøm, og skal næsten altid have et batteri af en eller anden art.
 • Hukommelse - En hukommelses enhed (Som en harddisk til en computer) indeholder droidens hukommelse og data.
 • Hull(Skrog) - Alt elektronikken skal holdes inde af noget. Skroget har også en betydning for bevægelse og holdbarhed.
 • Appendages (Lemmer) - Droider kan også have lemmer der ikke bruges til bevægelse. Der er 5 typer. Probe, Instrument, Tools, Claws og Hands.
  • Probe - Er en lille stang der kan bruges til at skubbe eller trække objekter.
  • Instrument - Instrumenter er specille redskaber, designet med et bestemt formål.
  • Tools - Værktøj er lidt stærkere end instrumenter, og kan være til at holde objekter. Våben går også ind under Tools.
  • Claws - Klør er gode til at tage fat i ting og holde dem. Dog er de ikke særligt mobile og kan derfor ikke meget andet.
  • Hands - En droide siges at have en hånd, når den har mindst 3 “fingre”, hvoraf en vender modsat, ligesom en tommelfinger.

Tilbehør

 • Sensors - Droider skal for det meste have en måde at opfatte deres omgivelser:
  • Optiske sensoere - Droidens øjne. Infrarød eller andre specielle sensoere kan også anvendes.
  • Audio sensoere - Fungere som øre og opfanger lyd. Mange droider har bedre hørelser end mennesker.
  • Diverse sensoere - Mange andre typer sensoere kan også monteres på en droide. R2D2 er et godt eksempel.
 • Vercabulator - De færreste forstår en droides sprog hvis ikke den har en vercabulator. Stemmen afhæger af vercabulatoren.
 • Motivator - ukendt?
 • Translator Unit - Oversættelses enhed.
 • Weapon Mount - Våben kan sættes på droiden.
 • Repulsorlift Unit - Gør droiden i stand til at svæve.
 • For flere, se “Star Wars d20 - Revised Core Rulebook”.

Software

AI / Program styrring

 • - Sekventielt: Direkte programmerede bevægelser, i et bestemt mønster. Ofte brugt til industri robotter og lignende.
 • - Reaktiv: Fortolker sensor input og reagere direkte på dem. Robotter der kan bevæge sig rundt, flytte sig for ting, balancere, udføre opgaver ud fra sensor input.
 • - Subsumption / Motivationelt: En simpel form for “AI”, der bygger videre på Reaktiv. Her er der flere “lag” af opførsel, der har forskellig priotet. Der kan udføres mere advanceret opførsel, og mere komplekse opgaver. Robotten har dog stadig ingen bevisthed.
 • - Kunstiv intelligens: En rigtig programmeret intelligens, der gør robotten i stand til at tage beslutninger, passe på sig selv, udfører komplekse opgaver og interagere med levende væsner.

Personlighed/Opgave

 • Protokol / Diplomati / Oversættelse
 • Utility
 • Snigmord
 • Kamp / Sikkerhed
 • Opdagelse / Udforskning
 • Træning
 • Industri / Byggearbejde
rpg/starwars/universet/practical/droids.txt · Last modified: 2018/02/19 19:28 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0