Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:races:cerean [2009/08/30 15:57]
yankee
rpg:starwars:universet:races:cerean [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Cerean ====== +====== Cerean ======  
- +  
- +  
-**Beskrivelse**\\ +**Beskrivelse**\\  
-Cereanere er en sofistikerede og dannet race med store binære hjerner der gør dem i stand til at fokusere på flere ting ad gangen. Ud over denne hjerne har de kun et fysisk træk der adskiller dem fra mennesker, nemlig et ekstra hjerte i hovedet, som forsyner hjernerne med ilt. +Cereanere er en sofistikerede og dannet race med store binære hjerner der gør dem i stand til at fokusere på flere ting ad gangen. Ud over denne hjerne har de kun et fysisk træk der adskiller dem fra mennesker, nemlig et ekstra hjerte i hovedet, som forsyner hjernerne med ilt.  
- +  
-Mændene i racen har betydeligt kortere gennemsnitlig levealder end kvinderne, som lever lige så længe som mennesker. Derfor var der færre mænd blandt racen, og flerkoneri var meget almindeligt. Der var ofte en primær kone og op til 10 æres-koner.  +Mændene i racen har betydeligt kortere gennemsnitlig levealder end kvinderne, som lever lige så længe som mennesker. Derfor var der færre mænd blandt racen, og flerkoneri var meget almindeligt. Der var ofte en primær kone og op til 10 æres-koner.   
-Cerean Jedi riddere var af denne grund ikke bundet af cølibat løftet som andre ellers var. (Denne regel er vist ophævet i Luke Skywalkers tid som Jedi Master) +Cerean Jedi riddere var af denne grund ikke bundet af cølibat løftet som andre ellers var. (Denne regel er vist ophævet i Luke Skywalkers tid som Jedi Master)  
- +  
-Cerean samfundet var en lav teknologisk og fredeligt samfund, der foretrak at være lidt på afstand af resten af galaxen.  +Cerean samfundet var en lav teknologisk og fredeligt samfund, der foretrak at være lidt på afstand af resten af galaxen.   
-Mange Creanere mediterede med en speciel krystal kaldet en ”Kasha”. Cerean Jedi riddere byggede ofte deres Kasha ind I deres lyssværd. +Mange Creanere mediterede med en speciel krystal kaldet en ”Kasha”. Cerean Jedi riddere byggede ofte deres Kasha ind I deres lyssværd.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Force**\\ +**Force**\\  
-Cerean kan være force sensitive og der har været Jedis blandt deres race. +Cerean kan være force sensitive og der har været Jedis blandt deres race.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Hjemplanet**\\ +**Hjemplanet**\\  
-Cerea +Cerea  
- +  
----- +----  
- +  
-**Racial Bonuses:**\\ +**Racial Bonuses:**\\  
-+2Int\\ ++2Int\\  
-+2Wis\\ ++2Wis\\  
--2Dex\\ +-2Dex\\  
- +  
-Size: Medium\\ +Size: Medium\\  
-Speed: 10 Meters\\ +Speed: 10 Meters\\  
-Skill: +2 til Initiativ Checks\\ +Skill: +2 til Initiativ Checks\\  
- +  
 +
  
rpg/starwars/universet/races/cerean.1251640647.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0