Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:races:human [2009/08/30 15:59]
yankee
rpg:starwars:universet:races:human [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Human ====== +====== Human ======  
- +  
- +  
-**Beskrivelse**\\ +**Beskrivelse**\\  
-Mennesker er den mest mangfoldige race i Starwars universet. Der er intet usædvanligt ved menneskerne i dette univers, da de fysisk er ligesom virkelighedens mennesker, og er generelt lige så destruktive og racistiske som vi er, set fra andre racers synspunkt. +Mennesker er den mest mangfoldige race i Starwars universet. Der er intet usædvanligt ved menneskerne i dette univers, da de fysisk er ligesom virkelighedens mennesker, og er generelt lige så destruktive og racistiske som vi er, set fra andre racers synspunkt.  
-Selvfølgelig er menneskene her lige så forskellige som i vores verden. +Selvfølgelig er menneskene her lige så forskellige som i vores verden.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Force**\\ +**Force**\\  
-Da mennesker er den mest udbredte race, er der også flest menneskelige Jedi. Af Sith er der ofte kun mennesker, da racisme falder godt i hak med den mørke side. +Da mennesker er den mest udbredte race, er der også flest menneskelige Jedi. Af Sith er der ofte kun mennesker, da racisme falder godt i hak med den mørke side.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Hjemplanet**\\ +**Hjemplanet**\\  
-Mennesker er spredt ud over hele galaxen og kan have hjemplanet stort set hvor som helst.  +Mennesker er spredt ud over hele galaxen og kan have hjemplanet stort set hvor som helst.   
-Dog er der mange der mener at de oprindeligt stammer fra Coruscant. +Dog er der mange der mener at de oprindeligt stammer fra Coruscant.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Eksempler på hjemplaneter:**\\ +**Eksempler på hjemplaneter:**\\  
-Coruscant\\ +Coruscant\\  
-Tatooine\\ +Tatooine\\  
-Corellia\\ +Corellia\\  
-Averam\\ +Averam\\  
-Alderan\\ +Alderan\\  
-Naboo\\ +Naboo\\  
- +  
----- +----  
- +  
-**Racial Bonuses:**\\ +**Racial Bonuses:**\\  
-Mennesker får ingen Racial attribute bonuser. +Mennesker får ingen Racial attribute bonuser.  
- +  
-Size: Medium\\ +Size: Medium\\  
-Speed: 10 Meters\\ +Speed: 10 Meters\\  
-Skill: 4 Ekstra på lvl 1 og 1 ekstra per level.\\ +Skill: 4 Ekstra på lvl 1 og 1 ekstra per level.\\  
-Feat: 1 Ekstra feat på lvl 1\\ +Feat: 1 Ekstra feat på lvl 1\\  
- +  
 +
  
rpg/starwars/universet/races/human.1251640780.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0