Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:races:massasi [2009/08/29 19:45]
yankee
rpg:starwars:universet:races:massasi [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Massassi ====== +====== Massassi ======  
- +  
- +  
- +  
-Den store Sith Lord [[rpg:starwars:universet:people:Exar Kun]], brugte en race på planeten Yavin 4, til at bygge store templer til ham, hvor han kunne meditere og fokusere kraften. +Den store Sith Lord [[rpg:starwars:universet:people:Exar Kun]], brugte en race på planeten Yavin 4, til at bygge store templer til ham, hvor han kunne meditere og fokusere kraften.  
 +
 Massassi racen blev uddøde da den gamle Jedi orden dræbte Exar kun, og desværre forvoldte mange skader til planeten. Massassi racen blev uddøde da den gamle Jedi orden dræbte Exar kun, og desværre forvoldte mange skader til planeten.
rpg/starwars/universet/races/massasi.1251567914.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0