Trandoshan

Beskrivelse
Trandoshan er en øgleagtig race fra planeten Trandosha. De er kraftigere bygget end mennesker, har skællet hud og meget følsomme øjne der kan se i det infrarøde spektrum. Trandoshans er lige så fysisk stærke som wookies, men på trods af at de også har klør på deres fingre, er de ikke på lige fod med wookies i en ubevæbnet kamp. De er lidt klodsede og ikke særlig mobile, hvilket er deres eneste egentlige svaghed. Trandoshans har en evne til at regenerere mistet hud og lemmer indtil de bliver for gamle ved en 50 års alderen.

Trandoshans tilbeder en gud de kalder ”The Scorekeeper” som de skal optjene points med, ved at udføre gerninger der i de fleste andre samfund anses for at være meget aggressive. Derfor bliver mange af dem dusørjægere, slavesælgere og lejesoldater. En af deres favorit bytter er Wookies, som giver gode ”jagganath points” som det hedder. Hvis de derimod bliver fanget under en jagt, bliver deres points sat til 0 og de er ikke eksisterende i deres guds øjne. De bliver derfor nødt til at optjene dem igen. Deres planet ligger tæt på Kashyyyk og de tror ligesom Wookierne på livsgæld.


Force
Det er sjældent for Trandoshans at være Force sensitive, men det sker. På grund af deres ry bliver de sjældent accepteret som hverken Jedi eller Sith, men nogle er blevet oplært.

Hjemplanet
Trandosha (Dosha)


Racial Bonuses:
+2Str
-2Dex

Size: Medium
Speed: 10 Meters
Armor: +1 natural armor bonus to defence.
Feat: Darkvision

rpg/starwars/universet/races/trandoshan.txt · Last modified: 2018/02/19 19:28 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0