Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:races:twi_lek [2009/09/03 19:55]
trucker
rpg:starwars:universet:races:twi_lek [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Twi'lek ====== +====== Twi'lek ======  
-{{ :rpg:starwars:universet:races:twilek_family_by_artbytravis_preview.jpg?350|}} +{{ :rpg:starwars:universet:races:twilek_family_by_artbytravis_preview.jpg?350|}}  
-**Beskrivelse**\\ +**Beskrivelse**\\  
-Twi'lek er en farverig race med generalt samme kropsstruktur som mennesker, ud over deres farve og deres to ”lekku” der vokser ud af baghovedet. Deres hudfarve variere fra individ til individ og kan være stort set alle farver.  +Twi'lek er en farverig race med generalt samme kropsstruktur som mennesker, ud over deres farve og deres to ”lekku” der vokser ud af baghovedet. Deres hudfarve variere fra individ til individ og kan være stort set alle farver.   
-Hovedhalerne kaldet Lekku er højtudviklede organer til at kommunikere. De indgår i deres originale sprog, men Twi'lek kan også kommunikere direkte mellem hinandens lekku uden andre opdager det. Deres Lekku bliver også brugt til at opbevare fedt og som erogene(erotiske) organer. De bliver blandt racen opfattet lidt som et fallossymbol og størrelsen viser noget om begge køns frugtbarhed. +Hovedhalerne kaldet Lekku er højtudviklede organer til at kommunikere. De indgår i deres originale sprog, men Twi'lek kan også kommunikere direkte mellem hinandens lekku uden andre opdager det. Deres Lekku bliver også brugt til at opbevare fedt og som erogene(erotiske) organer. De bliver blandt racen opfattet lidt som et fallossymbol og størrelsen viser noget om begge køns frugtbarhed.  
- +  
-Twi'lek er generelt en attraktiv race og den kvindelige side af racen er kendt over hele galaksen for deres skønhed og ynde. Derfor bliver mange desværre kidnappet eller opvokser som slaver. Selv mænd fra deres egen race sælger kvinder som slaver. Deres planet er meget hård at leve på og de har derfor ikke mange andre handelsvarer end dem selv.  +Twi'lek er generelt en attraktiv race og den kvindelige side af racen er kendt over hele galaksen for deres skønhed og ynde. Derfor bliver mange desværre kidnappet eller opvokser som slaver. Selv mænd fra deres egen race sælger kvinder som slaver. Deres planet er meget hård at leve på og de har derfor ikke mange andre handelsvarer end dem selv.   
-Dog har de en stolt krigertradition og der er en af deres star-fighters der har inspireret dele af både TIE-Fighteren, B-Wing og X-wing. +Dog har de en stolt krigertradition og der er en af deres star-fighters der har inspireret dele af både TIE-Fighteren, B-Wing og X-wing.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Force**\\ +**Force**\\  
-Twi’lek kan være force sensitive og der har været Jedis blandt deres race. +Twi’lek kan være force sensitive og der har været Jedis blandt deres race.  
- +  
----- +----  
- +  
-**Hjemplanet**\\ +**Hjemplanet**\\  
-Ryloth +Ryloth  
- +  
----- +----  
- +  
-**Racial Bonuses:**\\ +**Racial Bonuses:**\\  
-+2Cha\\ ++2Cha\\  
--2Wis\\ +-2Wis\\  
- +  
-Size: Medium\\ +Size: Medium\\  
-Speed: 10 Meters\\ +Speed: 10 Meters\\  
-Feat: Lowlight Vision\\ +Feat: Lowlight Vision\\  
-Save: +1 Fortitude Saves\\ +Save: +1 Fortitude Saves\\  
-Bonus Language: Lekku (Head Tails)\\+Bonus Language: Lekku (Head Tails)\\
  
rpg/starwars/universet/races/twi_lek.1252000509.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0