Skibe

Information om forskellige skibe der findes. Der vil være beskrivelse af skibene, klasser af dem og deres udstyr. Jeg forsøger også så vidt muligt at finde billeder til dem.

Klasser af skibe

Jeg vil dele dem op i 4 “størrelser”:

Capital ships er de helt store. Star Destroyers, Mon Calamari Cruisers osv.

Frigates er mellem store skibe. Større transport skibe, Dreadnaughts, Nebulon-B Frigats

Freighters er mindre skibe, helt ned til små transport skibe. Tusindårsfalken, Corellian Corvette, Lambda Shuttle

Fighters er de helt små skibe, som kun kan have få personer ombord. X-Wing, TIE-Fighter, Y-Wing

Capital ships

Frigates

Freighters

Fighters

Andre

Opbygning og udstyr

Generelt

 • Deflector Shields - Næsten alle skibe er udstyrret med “Deflector shields” Disse skjold er oprindeligt lavet til at beskytte skibet fra farlig stråling, og kollision med fysiske objekter, men bliver lige så ofte brugt mod laser og missil angreb.
  Alt efter skibets størrelse og struktur, er skjoldet opdelt i sektioner. Det mest normale er Front(For) og Rear(Bag) skjolt. Kraften til skjoldene kan fordeles alt efter hvilket område der er kraftigst beskydning på.
 • Våben - Der er 3 former for våben på skibe. Lasers, Ion-Cannon og missiler.
  Laser er koncentrerede udladninger af energi, der bliver sendt afsted med høj fart.
  Ion skud ligner en blå laser, men har den effekt at den kortslutter elektriske systemer den rammer.
  Missiler kommer i flere former. Det mest normale er proton torpedoer, men andre eksempler er “Heavy Missiles”, “Space Bombs” og “Mag-Pulse”.
 • Beam “Weapons” - Strålevåben er ikke desideret våben, men kan bruges mod andre skibe. Disse teknologier kræver meget kraft, og det er ofte større skibe der har dem.
  Tractor-Beam er en stråle til at fastholde og trække objekter i rummet. Oprindeligt lavet til at hente fragt og andet ind, men bruges nu ofte til at fange andre skibe.
  Jamming stråler bruges til at låse et andet skibs våben eller kommunikations systemer. Dette kan være brugbart i mange situationer.
 • Navicomputer - Til et hvert Hyper space jump, kræves det at de præcise koordinater udregnes. Dette står navicomputeren for.
  (Se Rum flyvning og kamp)
 • Hyperdrive - Gør det muligt at bevæge et skib gennem hyper-rummet og tilbagelægge enorme afstande på kort tid.
 • Sublight Motor - Den primære form for fremdrift i normal-rummet og i planeters atmosfære.
 • Repultions motor - Giver opdrift og løfteevne til skibe inde i planeters atmosfære.
 • Intern kompensator (Tyngdekraft inde i skibet) - Uden disse ville alle og alting flyve rundt inde i skibene, ligesom vi kender det fra jordens nuværende jumfartøjer.
 • Kommunikations udstyr - Der er forskelligt udstyr til kort distance og lang distance kommunikation.

Special udstyr

 • Cloaking device (Slørings enhed)- En meget meget sjælden maskine, der kan skjule skibe så store som Imperial Star Destroyers. Skibet kan hverken sees fysisk, eller med sensoere fra andre skibe.
  Grunden til at det ikke bliver brugt oftere, er at skibet ikke selv kan se ud gennem sløret. Altså har den ingen anelse om hvor den er, eller hvad der foregår omkring den.
 • Tyngdekraft-felt generator - Kan projektere et kunstigt tyngdekraft felt, som andre skibes sensoere opfatter. Dette bruges ofte til at forhindre hyper-drive, da hyper-drive motoren ikke kan aktiveres for tæt på et tyngdekraft felt.
 • Skjulte fragtrum - Skjulte rum i et skib til at smugle vare eller personer i.
rpg/starwars/universet/ships.txt · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0