Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

rpg:starwars:universet:weapons:lightsaber [2009/09/21 17:26]
yankee
rpg:starwars:universet:weapons:lightsaber [2018/02/19 19:28] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Lyssværd ====== +====== Lyssværd ======  
-Lyssværdet har været symbolet på Jedis (Og sith) siden kort efter Jedi ordenen blev oprettet. Det er lige så meget et symbol som det er et våben. Mange vil opgive at gøre modstand, eller måske få nyt håb, ved synet af en Jedi's lyssværd.\\ +Lyssværdet har været symbolet på Jedis (Og sith) siden kort efter Jedi ordenen blev oprettet. Det er lige så meget et symbol som det er et våben. Mange vil opgive at gøre modstand, eller måske få nyt håb, ved synet af en Jedi's lyssværd.\\  
- +  
- +  
-===== Lyssværdets egenskaber ===== +===== Lyssværdets egenskaber =====  
-{{ :rpg:starwars:weapons:lightsaber-1.jpg?300|}} +{{ :rpg:starwars:weapons:lightsaber-1.jpg?300|}}  
-Klingen på et lyssværd, er faktisk en bue af energi, der går op fra håndtaget til et focus punkt. Her bøjer det, og vender tilbage til sværdet.\\  +Klingen på et lyssværd, er faktisk en bue af energi, der går op fra håndtaget til et focus punkt. Her bøjer det, og vender tilbage til sværdet.\\   
-På denne måde kan man lave en klinge, uden at energien flyver ukontrolleret op fra håndtaget. Dette er også grunden til, at et lyssværd kan holde meget lang tid uden at skulle oplades. +På denne måde kan man lave en klinge, uden at energien flyver ukontrolleret op fra håndtaget. Dette er også grunden til, at et lyssværd kan holde meget lang tid uden at skulle oplades.  
- +  
-===== Lyssværdets opbygning ===== +===== Lyssværdets opbygning =====  
-Hovedkomponenterne i et lyssværd er: +Hovedkomponenterne i et lyssværd er:  
-  * Strømkilde +  * Strømkilde  
-  * Fokus krystal / Force krystal +  * Fokus krystal / Force krystal  
-  * Fokus Linse +  * Fokus Linse  
-  * En beholder. +  * En beholder.  
- +  
- +  
 +
  
rpg/starwars/universet/weapons/lightsaber.1253546818.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:27 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0