Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

start [2009/09/04 20:14]
trucker
start [2018/02/19 19:26] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Shokoboyz Wiki ====== +====== Shokoboyz Wiki ======  
-===== Velkommen ===== +===== Velkommen =====  
-  *  Clan Shokoboyz byder dig velkomme til vores Wiki som vi har fået op og køre.  \\ +  *  Clan Shokoboyz byder dig velkomme til vores Wiki som vi har fået op og køre.  \\  
- +  
-==== Info ==== +==== Info ====  
-  *  Wiki'en er stadig under opbygning så der er ikke så meget at se på endnu. \\ +  *  Wiki'en er stadig under opbygning så der er ikke så meget at se på endnu. \\  
-  *  Men Yankee har da gjort en stor indsats for at få noget ind på den. \\ +  *  Men Yankee har da gjort en stor indsats for at få noget ind på den. \\  
---- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2009/09/02 18:02//\\ +--- //[[djkjeldsen@gmail.com|Lars]] 2009/09/02 18:02//\\  
- +  
-====== Cloud ====== +====== Cloud ======  
-De 20 mest brugte ord på wiki \\+De 20 mest brugte ord på wiki \\
 ~~CLOUD:20~~ ~~CLOUD:20~~
start.1252088047.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 19:26 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0